Kwaliteit van onderwijs staat en valt met de docent voor de klas

Wanneer ik bovenstaande stelling voorleg aan onderwijsmensen dan kan vrijwel iedereen zich hierin vinden.
Hoe is het dan nu met ons hedendaagse onderwijs gesteld nu de leerkrachten in het PO voor een derde keer een stakingsdag hebben aangekondigd?
Ze strijden voor een beter loon en minder werkdruk.
Is dit wat ze echt willen, of ligt er iets anders aan ten grondslag?

Waarom zijn leerkrachten ontevreden?

Hoe kan het dat steeds meer leerkrachten hun ei niet meer kwijt kunnen in het huidige onderwijssysteem?
Laten we eens gaan kijken naar de daadwerkelijke oorzaken vanuit het perspectief van de leerkracht:

1. Leerkrachten verliezen hun eigenheid en voelen zich marionetten van de directie/inspectie;
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan verslaglegging, groepsplannen, vergaderingen, nascholing, oudergesprekken, digitalisering, enz.
Leerkrachten zijn vaak plichtsgetrouw en loyaal naar de kinderen en hun leidinggevende toe. Ze zullen er dus alles aan doen om het goed te doen (in het belang van het kind).

2. Het échte contact met de kinderen;
Leerkrachten zijn veelal het onderwijs ingegaan omdat ze het verschil willen maken voor de kinderen. Door de tijdsdruk missen ze de echte aandacht/diepgang in het contact met de kinderen. Hierdoor hebben ze continu het gevoel dat ze tekort schieten;
Het is niet voor niets dat de kindercoachpraktijken als paddenstoelen de grond uit schieten. Vaak zijn dit leerkrachten/docenten die meer aandacht willen geven aan de problemen van een kind en diepgang zoeken in het contact met kinderen en die behoefte op een andere manier vormgeven.

3. Het toenemende aantal zorgkinderen in het kader van Passend Onderwijs, waardoor de leerkrachten wederom tijdsdruk ervaren en wederom het gevoel van tekort schieten ervaren;
Leerkrachten willen graag ieder kind bedienen op wat hij/zij nodig heeft. In veel klassen is het aantal zorgkinderen tot ver boven de 20% gestegen. Kan een leerkracht (hoe graag hij ook wil) ieder kind nog bedienen op wat hij/zij nodig heeft?

4. Doordat er veel van leerkrachten geëist wordt naast de lesgevende taken, missen ze de tijd om net dat leuke extra’s en die leuke les voor te bereiden. Dat is juist waar ze energie van krijgen!

5. De doorgroeimogelijkheden en carrièrekansen van leerkrachten/docenten;
Na een aantal jaren voor de klas willen leerkrachten/docenten zich verder ontwikkelen, doorstromen en doorgroeien.Het huidige systeem biedt daar te weinig kansen.

6. Is het huidige onderwijssysteem nog passend in deze tijd?
#operationeducation

 

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de overvolle klassen en tekort aan leraren.

Het zijn de leerkrachten en docenten die iedere dag het daadwerkelijke werk met veel betrokkenheid en liefde verzorgen voor onze kinderen en zijn de ‘backbone’ van het onderwijs en misschien wel van de samenleving zijn.

Bovenstaande problemen zijn van een dergelijk grote aard dat ze niet gelijk als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.
Bij een aantal van bovenstaande punten kunnen de leerkrachten ook zelf iets betekenen.

Hoe kunnen we de leerkrachten en docenten het beste bedienen?

Naar te kijken en vooral actief te luisteren wat ze nodig hebben!

Ik zou ervoor willen pleiten om daadwerkelijk te investeren in de leerkracht op de werkvloer, dus op groepsniveau.

Iedere docent/leerkracht verdient wat mij betreft een onafhankelijke (Beeld)coach die meekijkt in hun klassensituatie, zodat leerkrachten en docenten zelf eerlijk en onbevooroordeeld kunnen zien wat er werkt en wat er niet werkt.

Samen goed kijken naar wat er de behoefte van de leerkracht (en dus van het kind) is.

Beeldcoaching is daar een prachtig middel voor, dat gelukkig op steeds grotere schaal wordt ingezet;

Vind jij ook dat het tijd wordt om daadwerkelijk te investeren op daar waar het nodig is?

Kijk dan op: https://www.leerkrachtcoach.nl/werkwijze/beeldcoaching/
Of stuur vrijblijvend een mailtje naar: info@leerkrachtcoach.nl

Het beste voor de leerkracht is eveneens het beste voor het kind!
Laten we de leerkrachten weer laten doen waar ze goed in zijn! Het inspireren, enthousiasmeren en begeleiden van kinderen. Het beste uit ieder kind halen en vooral plezier maken!

© LeerKRACHTcoach