Een kwart van de startende leerkrachten in het basisonderwijs verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Dat is jammer, want startende leraren zijn meetstal heel enthousiast en zitten vol met goede ideeën.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze groep meesters en juffen enthousiast gemaakt wordt en dat ook blijft voor het vak van leerkracht? Uit diverse onderzoeken is gebleken dat goede begeleiding van startende leraren essentieel is.
Gelukkig investeren steeds meer onderwijsorganisaties in de ontwikkeling van een effectieve inductiefase door professionele coaching in te zetten.

 

tips voor startende leerkrachten

 

Ben jij een starter in het onderwijs? Dan volgen hieronder een aantal tips!

 

1. Vraag om begeleiding van een coach. Je hebt er recht op!

Veel leerkrachten worden niet of nauwelijks begeleid. Vaak zijn ze op zichzelf aangewezen of op een collega die het zelf ook druk heeft.
Een professionele persoonlijke coach gaat samen met jou op zoek naar wat er goed gaat en naar wat ontwikkelkansen zijn. Professionele coaches zijn opgeleid als coach en beheersen diverse coachingstechnieken waardoor het jouw proces is, dat centraal staat.

 

2. Zorg voor goed klassenmanagement

Wanneer je zorgt voor goed leer- en werkklimaat voor je leerlingen, zullen je lessen goed verlopen. Zorg dat je de lessen goed voorbereidt en dat je de organisatie vlot laat verlopen. Probeer ten alle tijden een goed overzicht over de groep te hebben en zorg voor een goede betrokkenheid van de leerlingen.

 

3. Bewaak je werk-privé balans

Er komt veel bij kijken om de alles goed te laten verlopen als je net voor de klas staat. Een valkuil waar veel starters intrappen is dat ze vanuit een perfectionistische inslag helemaal in het beroep van leraar duiken. Ze willen alles het liefst in één keer goed doen. Ze vergeten dat ze daarnaast ook nog een privéleven hebben en ontspannen te weinig. Hierdoor kan een burn-out op de loer liggen.

 

4. Vraag collega’s (en andere starters) om hulp en wissel ervaringen uit

Het is goed om samen met anderen ervaringen uit te wisselen. Dit kunnen lesideeën zijn, maar ook: hoe ga ik om met bepaald gedrag van een leerling? Door onderwijsinhoudelijke gesprekken te voeren, word je op nieuwe ideeën gebracht.

 

5. Zie je professionele en persoonlijke ontwikkeling als een leerproces

Je hoeft niet alles in één keer te kunnen. Zie het als een leerproces en geef jezelf daar ook de tijd voor. Als iets niet lukt, dan kun je ervan leren en neem je het mee voor de volgende keer.

 

6. Zorg dat je je blijft verdiepen in theoretische kennis over bijv. vakdidactiek en pedagogiek

In het begin kost het reilen en zeilen in de groep je veel tijd. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor verdieping. Blijf je verdiepen in de onderwerpen die jij tegenkomt in jouw klassensituatie. Lees er literatuur over, zodat je je ook in de diepte blijft ontwikkelen.

 

7. Werk actief aan de (professionele) relatie met alle leerlingen

Zorg dat je met alle leerlingen ‘een lijntje’ hebt. Met de één zul je dat eerder hebben, dan met de ander. Dat is menselijk, maar als professional in het van groot belang dat je ook juist met de leerlingen waarbij je niet gelijk ‘een lijntje’ hebt, actief aan de relatie werkt.

 

8. Zorg dat je boven de lesstof staat en overzicht houdt

Wanneer je bijvoorbeeld de breuken aan groep 7/8 uit moet leggen, dan is het belangrijk dat je vooraf ook weer even in deze stof duikt. Het kan even geleden zijn dat je dit zelf hebt gehad. Welke les je ook geeft; zorg dat je de lesstof tot in de puntjes beheerst.
Overzicht over de groep is van groot belang: probeer op een plek te staan, waar je alle leerlingen kan zien. Ook als je aan een klein groepje instructie geeft, probeer dan toch ook de rest van de groep te zien.

 

9. Stel samen met de leerlingen aan het begin van het schooljaar groepsregels op

In het begin van het schooljaar begin je met een nieuwe groep leerlingen. Zij hebben duidelijkheid nodig in welke regels er gelden in de groep. Door deze samen met de leerlingen te maken, zorg je ervoor dat ze zichzelf ook eigenaar van deze groepsregels voelen. Stel niet teveel regels op en zorg dat je de regels positief formuleert.

 

10. Sluit in je lessen aan bij de belevingswereld van leerlingen en kijk goed wat ieder kind nodig heeft

Wanneer je weet wat jouw leerlingen bezig houdt, dan kun je je leerstof op hun belevingswereld aan laten sluiten, zodat de lesstof betekenisvol voor ze wordt. Dit gaat zeker de betrokkenheid van je leerlingen vergroten!

 

Wil je hier samen met een professionele onafhankelijke coach naar kijken?

Stuur dan vrijblijvend een berichtje naar info@leerkrachtcoach.nl of via het contactformulier

 

In veel gevallen is de werkgever graag bereid een coachingstraject te financieren. Informeer bij je leidinggevende naar de mogelijkheden.