Reviews

Lees hier de ervaringen met LeerKRACHTcoach:

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht SO Ι 10-06-2024 

Ieder coachingsgesprek is toch wel weer spannend, maar doordat we het gesprek iedere keer beginnen met ‘tops’, neem je de drempel voor het kwetsbaar opstellen zonder moeite.

Roelie stelde de juiste vragen en gaf mij de ruimte om mijn ervaringen van eerdere coaching te vertellen, waardoor zij een goed beeld kreeg van mij en welke benadering ik prettig zou vinden.

Ze laat niets aan het toeval over. Ze is heel duidelijk en accuraat in de communicatie.

Roelie heeft heel goed geluisterd naar mijn verhaal en vervolgens goed ingeschat wie ik ben als mens en als leerkracht; waar mijn kracht ligt en wat aandachtspunten zijn om aan te (blijven) werken.

Ik vond het leuk om aan mijn directeur mijn doorlopen traject te laten zien. Dat mij deze kans is geboden, ik me ervoor heb ingezet en dat mij dit enorm heeft geholpen om een nog betere leerkracht te zijn, vind ik heel waardevol!

Een Beeldcoachingstraject van LeerKRACHTcoach zou voor iedere leerkracht goed zijn!

De Beeldcoaching heeft ervoor gezorgd dat ik weer ben opgestaan als leerkracht en ik mijn ‘kracht’ weer heb teruggepakt.

Leerkracht Speciaal Onderwijs

Loopbaantraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 03-06-2024 

Ik startte met het traject toen ik nog geen idee had wat ik verder wilde doen, wel wist ik heel goed wat ik niet meer wilde.

Ik heb geleerd te kijken naar een omgeving en werksfeer die goed bij mij past. Dit heb ik nu ook toegepast in mijn werk.

Minder stress en een rustiger werkomgeving. Ook heb ik ontdekt dat ik het leuk vind om meerdere dingen te doen, waarbij ik op verschillende vlakken wel, of juist minder wordt uitgedaagd.

Goede en duidelijke begeleiding, vriendelijk en een prettige ruimte.

Leerkracht basisonderwijs

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 31-05-2024 

Ik keek in het begin een beetje zuchtend tegen het traject aan, want ik heb ook wel ‘cursusjes’ gevolgd waar helemaal geen idee achter zat en wat eigenlijk geld- en vooral tijdverspilling was van een school.

Maar goed, met frisse tegenzin eraan begonnen en dit heb ik haar ook in het eerste gesprek verteld. Ze schrok er een beetje van en gaf ook aan dat het niet hoefde, dat het mijn eigen keuze was. Gaandeweg zag ik ook wel in dat er punten waren die aandacht nodig hadden tijdens een instructie, dus dat ik iets had van : ‘Oh ja!’ Hierin wist ik dat ze weet waarover ze het heeft zonder vaag gedoe allemaal.

Wat dit traject mij heeft opgeleverd?
Eyeopener was:  niet te lang zelf te doceren, waarbij de aandacht bij veel leerlingen verslapt. Juist samen doen en ze tijdens de begeleide inoefening mee laten schrijven op het wisbordje en dan als uitsmijter ze het zelf laten doen individueel of in tweetallen met een vraagstelling die ik voor hen op het bord heb. Zij moeten vooral het werk doen en niet ik!

Leerkracht basisondewijs

Beeldcoachtraject Ι Docent VSO Ι 18-04-2024 

​Ik heb de intake als prettig ervaren. Het mooie is dat Beeldcoaching® niet gaat over goed of fout maar over : “Wat wil ik leren?” Door de open vragen kom je samen tot een ontwikkelvraag.

Roelie stelt open vragen bij de beelden die zijn gemaakt in de klas, waardoor je zelf gaat nadenken en bewust wordt van je eigen handelen voor de klas. Dit heb ik ervaren als een zeer effectieve manier om je eigen handelen en dus je  professionaliteit als docent te vergroten.

De communicatie heb ik als heel prettig ervaren. Ten aanzien van de afspraken was altijd duidelijk wanneer Roelie zou komen filmen of wanneer het nagesprek zou plaatsvinden.

Tijdens de Beeldcoachingsgesprekken is Roelie open en stelt reflecterende vragen die je aan het nadenken zetten.

Ik sta weer vrolijker voor de klas en zie in de klas de effecten van ,in mijn geval, het inzetten van activerende didactiek. Daarnaast is het ook goed om te zien wat werkt in de klas en wat mijn eigen aandeel daarin is.

Het is jammer dat het voor nu stopt maar ik weet ook dat ik het nu zelf kan! Het zou mooi zijn wanneer Roelie over 2 jaar weer eens komt filmen om te kijken hoe ik als docent mij meer heb ontwikkeld en welke ontwikkelpunten er nog liggen.

Ik gun iedere docent een Beeldcoach zoals Roelie!

Annelies (Docent Voortgezet Speciaal Onderwijs)

Beeldcoachtraject Ι Startende Leerkracht Basisonderwijs Ι 08-04-2024 

Een klik was er vanaf het begin. De ervaring van de LeerKRACHTcoach werd meteen duidelijk en als fijn ervaren. Tijdens de intake werd uitleg over het traject gegeven.
Vanuit de intake kwamen we op een aantal punten die we konden aanpakken. Op basis van de beelden gingen we inzoomen op de prioriteiten. Dit vond plaats in fijn overleg.

De communicatie verliep op een professionele manier, waarbij ik me op mijn gemak voelde. Ook bij de ontwikkelpunten ging dit op een positieve en constructieve wijze.

Er zijn een aantal ontwikkelpunten besproken waarop de focus lag en daar pluk ik de vruchten van in de klas. Zeker de dingen die goed gingen, maar ook de zaken die minder goed gingen. In beide heb ik stappen vooruit gezet.

Door middel van een presentatie aan belanghebbenden hebben we het traject afgesloten. Dit hebben we op deze manier gedaan, zodat we verder kunnen bouwen aan de progressie ik gemaakt heb in het traject.

Het is een confronterende manier van coachen, omdat je jezelf terugziet op beeld, maar het kan daardoor ook heel concreet aangepakt worden. Ik heb het als heel fijn ervaren en zou het anderen aanraden.

Startende Leerkracht Basisonderwijs

Beeldcoachtrajecten Ι Directeur Speciaal Basisonderwijs Ι 16-11-2023 

​Twee jaar geleden zijn we met elkaar de samenwerking aangegaan om alle medewerkers te helpen zicht te krijgen op hun eigen handelen en ontwikkelingen. Jouw aanpak, eerst rustig de tijd nemen voor een gesprek, voordat de Beeldcoaching in de groep van start gaat, slaat bij iedereen goed aan.
Je geeft op een heldere manier feedback, maar kan ook goed doorvragen om uiteindelijk tot de kern te komen.
Door jouw kennis van het onderwijs, kun je ook echt de medewerkers verder helpen wat uiteindelijk ten goede komt aan de leerling.Bijna alle medewerkers hebben de coaching vanuit jou mogen ontvangen en de reacties zijn positief, dus dat zegt ook genoeg!
Nogmaals bedankt Roelie!

Roselie Drost
Directeur Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 10-11-2023 

De intake was een open gesprek met duidelijke verwachtingen van weerszijden. Fijn dat we het ook meteen visueel maakten door een mindmap te maken.

Door de beelden terug te zien werd ik me ervan bewust hoe ik voor de klas sta. Dit is confronterend maar ook heel verhelderend. Roelie is in de klas aan het filmen, maar daar merkte ik eigenlijk weinig van. De gesprekken vond ik zeer positief en motiverend.

Roelie communiceert heel opbouwend en transparant. Ik ben zelf nogal geneigd om te kijken naar wat (nog) niet goed gaat. Roelie legt juist de nadruk op wat wél goed gaat.

Ondanks dat we de samenwerking vroegtijdig moesten beëindigen, heb ik een aantal tips van Roelie meteen kunnen toepassen. Ook de verhouding werk-privé hebben we uitvoerig besproken en geeft voor mij stof tot nadenken.

Tiny (Leerkracht Speciaal Basisonderwijs)

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 10-11-2023 

In het begin vond ik het best spannend zo’n coachingtraject, maar tijdens het eerste gesprek werd ik meteen op mijn gemak gesteld.

Roelie heel positief en duidelijk. Ze heeft een luisterend oor en ziet goed waar ik iets in zou kunnen veranderen.

Ik vond het fijn dat we gesprekken hadden n.a.v. de beelden.

Ik ben me heel bewust van mijn positieve punten en van mijn valkuilen. Door het coachen heb ik geleerd om mijn rust te pakken tijdens een dag lesgeven, hier ben ik erg blij mee.
Wat ik nu anders doe tijdens mijn lesdagen?
Ik neem meer rust en ik stel bij elke les mezelf de vraag:  “Hoe gaan we het doen?’ en spreek de gedragsverwachting uit.

Bedankt voor het traject. Ik vond het erg fijn om dit samen te doorlopen.

Agnes (Leerkracht Speciaal Basisonderwijs)

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 11-07-2023 

Ik had van collega ’s al wel gehoord wat er ongeveer ging gebeuren. Ik zag niet tegen het filmen op, maar meer tegen het maken van de storyboards, ik ben niet zo handig met computers. Ik ben er open ingegaan en het filmen verliep heel rustig. De kinderen zagen het ook niet, heel prettig. De gesprekken waren open en positief, de kijkwijzers zijn belangrijk tijdens het gesprek en kwamen in mijn geval ook mooi overeen zodat er mooie gesprekken ontstonden. De tips die Roelie gaf heb ik direct toegepast in de groep, leuk om te zien wat voor een effect het heeft, kleine puntjes die veel positieve verandering opleveren. Ik heb het als positief en waardevol ervaren.

Ik zou het zeker (jonge) leerkrachten aanraden en de collega ‘s die soms twijfelen of zelf met vragen komen. Het is heel fijn om positieve feedback te krijgen, niet het gevoel dat je beoordeeld wordt maar iemand die meekijkt, je vragen kan beantwoorden en tips geeft. Wel kost het enige tijd, maar het is de moeite waard.

Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 28-03-2023 

Spannend om naar jezelf te kijken, maar door naar mezelf te kijken hoop ik meer inzicht te krijgen in mijn leerkrachtvaardigheden en mijn leervraag.  Ik wil me prettig  en veilig voelen tijdens dit traject en dit neem ik zeker mee in mijn gedachten. Gelukt, want na de eerste opname en gesprek volgt al snel gewenning. Het is duidelijk wat de bedoeling is en wat ik met die beelden moet doen.

Door naar mezelf te kijken via beeld en het analyseren van de beelden krijg ik meer inzicht in mijn handelen. Tijdens de gesprekken, de tops en tips benoemen ben ik zo blij hoe goed de groep het doet en nodig heeft. Mooi om deze beelden terug te zien en erg opbouwend. Echter maakt het mij blij terug te krijgen van mijn coach Roelie, die extra ogen die mij helpen om te zien hoe ik als leerkracht handel in de groep. De successen als het verder bouwen op de vaardigheden die ik al heb of nog sterker kan maken. Fijn dat ik tijdens dit Beeldcoachtraject mijn leervraag in stappen en gelijk met camera erbij heb ingezet. Spannend, nee hoor gewoon doen!

Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

Loopbaantraject Ι Leerkracht Basisonderwijs Ι 27-03-2023 

Ik heb veel over mezelf geleerd tijdens dit loopbaantraject.
Mede dankzij het loopbaantraject ben ik de confrontatie met mijzelf aangegaan.
Ik vind het enorm fijn dat ik nu zoveel meer zicht heb op mijn eigen kunnen. Zonder dit traject was dat niet gelukt.
Fijn dat het traject aangepast kon worden naar mijn eigen tempo.
De communicatie verliep prima en Roelie begeleidt je op een fijne en begripvolle manier.

Inez

Beeldcoachtraject Ι Orthopedagoog Ι 02-03-2023 

Van tevoren wist ik niet goed wat ik moest verwachten van het Beeldcoachingstraject® en ging ik er open in. Als orthopedagoog word je natuurlijk niet gefilmd voor de klas en had ik al wel het vermoeden dat het bij mij vooral gericht zou zijn op gespreksvoering. Ik werd er wel zenuwachtig van dat hierbij dan iemand mee zou kijken en zou filmen.

Roelie past zich aan de behoeften en wensen aan en samen hebben we het traject ingevuld op een manier die voor mij passend was, bijvoorbeeld door zelf te filmen.

Het was erg waardevol om dit te doen, omdat je vooral ook met eigen ogen kan zien wat er al heel goed gaat. Doordat je hier zelf de nadruk op moet leggen, maar Roelie dit ook doet, wordt het al minder erg om naar jezelf te kijken en te luisteren. Dit heeft me uiteindelijk opgeleverd dat ik meer bewust bekwaam ben geworden. Daarnaast heb ik meer overzicht in mijn werkzaamheden en kan ik dit beter kaderen, door middel van een aantal hele praktische tips. Het is fijn dat iemand anders  even met je meekijkt, objectief en zonder verwachtingen.

Anna (Orthopedagoog)

Beeldcoachtraject Ι Locatieleider SO Ι 20-02-2023

Door collega’s was ik al enthousiast geworden.

Ik ging onbevangen het Beeldcoachtraject in.

Door de Beeldcoaching® kon ik mezelf terug zien in mijn ‘nieuwe’ rol. Dat was fijn. Het kijken naar beelden geeft meer informatie dan alleen een gesprek.

Het inzetten van verschillende werkvormen, de groep meer aan het werk te zetten en vanuit de praktische kant denken heeft voor mij opgeleverd dat het leiden van bijvoorbeeld een vergadering zoveel meer inhoud krijgt.

Het is uitdagend om al het nieuwe geleerde in de praktijk te brengen en hierin me verder te mogen ontwikkelen.

 

Tialda (Locatieleider)

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht VSO Ι 01-12-2022 

Als beginnende leerkracht vond ik het fijn om de kans te krijgen dat ik het Beeldcoachingstraject® mocht aangaan, omdat ik soms wat handvaten miste van hoe ik met bepaalde aspecten om moest gaan in de klas.

Tijdens het traject vond ik het fijn om samen met Roelie te kijken naar de tips, maar vooral naar de tops. Doordat Roelie ook feedback geeft op mijn handelen en daarbij veel dingen benoemt die goed gaan, heeft mij dat ook meer inzicht gegeven dat er al veel dingen goed lopen. Ik heb veel opgestoken van onze gesprekken en heb deze ook als prettig ervaren. Door de leerdoelen die uit de gesprekken kwamen, heb ik dit concreet kunnen toepassen in de klas.

Ik sta door de tips en de dingen die ik heb geleerd met een open houding voor de klas en neem de leiding. Daarnaast heb ik ook inzicht gekregen in bepaalde organisatorische factoren, zoals bijvoorbeeld een leerling de boeken laten uitdelen in plaats van ieder zijn eigen boek te laten pakken. Op het begin reageerde ik echt op elke opmerking, dit doe ik nu een stuk minder. Door meer te focussen op het positieve en dit te benoemen, heb ik zelf ook meer energie over. Door deze handvaten sta ik een zelfverzekerder voor de klas.

 

Carlijn (Leerkracht VSO)

Beeldcoachtraject Ι Onderwijsassisstent Speciaal Basisonderwijs Ι 07-11-2022 

Vooraf was ik vrij sceptisch, zag niet direct het nut van het Beeldcoachingstraject in en dacht dat dit  traject meer voor leerkrachten was. Tijdens de intake gaf ik dit aan. Roelie reageerde positief en nam me serieus. Na het gesprek had ik een positiever gevoel en ben enthousiast het traject ingegaan.De communicatie verliep fijn. De tips kwamen niet beoordelend over en Roelie gaf opbouwende kritiek. Er zijn zeker dingen die ik nu inzet na dit traject. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn handelen.
Collega’s die onzeker zijn, of die net gestart zijn met deze loopbaan zouden heel veel baat hebben om een Beelcoachingstraject aan te gaan.
Ook al is gefilmd worden enorm spannend, door Roelie’s houding en onopvallendheid in de groep tijdens de opname maakt dat het minder spannend is.

Het terugkijken van de opnames en daarbij tips en tops invullen waren heel waardevol.

Onderwijsassistent Speciaal Basisonderwijs

Beeldcoachtraject Ι Leerkrachtondersteuner SO Ι 09-11-2022 

Ik wist van te voren niet goed wat ik van het Beeldcoachingstraject® moest verwachten en had ook de verwachting dat ik van het filmen erg zenuwachtig zou worden.
Ik vond het heel leuk om de filmpjes terug te zien. Hierdoor zag ik dat er eigenlijk veel meer rust in de groep was, dan ervaarde op het moment dat er gefilmd werd.
Ik vond Roelie een prettige coach. Ze stelt je heel erg op je gemak en geeft je veel vertrouwen door te zeggen wat er allemaal al goed gaat. Vaak benoemt ze dan ook dingen die je zelf niet opvallen en als ‘’normaal’’ ervaart.
Ik denk dat je ten aller tijden veel van Roelie kunt leren, helemaal als startende leerkracht. Ze geeft je veel zelfvertrouwen en positieve feedback.

 

Kellian (Leerkrachtondersteuner SO)

Beeldcoachtraject Ι Onderwijsassistent Speciaal Onderwijs Ι 26-10-2022 

Ik ben het coaching gesprek in gaan met het idee ‘we zien wel wat het me brengt’.

Tijdens de intake hebben we mijn kwaliteiten in kaart gebracht en welke nog weer warm gemaakt mogen worden.  Zo weet je wat je start is.

Roelie heeft mij in totaal drie keer gefilmd. De eerste keer is best spannend, je weet dat je wordt gefilmd en je laat de dingen zien die je dagelijks/normaal doet, aan de hand van het filmpje heb je een gesprek, wat ging goed? Was je bewust wat je hier deed? Wat neem je mee naar het tweede/derde filmpje?

Als ik terug kijk naar start en waar ik nu sta, kan ik zeggen dat ik ben gegroeid. Ik vind het leuk om de lesstof op andere manieren nu aan te bieden dan ik deed. Door het spelenderwijs aan te bieden merk je dat leerlingen de aandacht meer bij de les hebben. Ik kreeg een paar dagen geleden nog de vraag ‘juf wanneer gaan we weer dat leuke spel doen?’


Onderwijsassistent SO

Beeldcoachtraject Ι Vakleerkracht Muziek Basisonderwijs Ι 30-08-2022 

Ik vond het een heel fijn traject; duidelijk opgezet, wat vertrouwen en veiligheid geeft. Voldoende herhaling, waardoor de dingen ook kunnen beklijven, dat allemaal op een positieve manier.


Vakleerkracht Muziek Basisonderwijs

Beeldcoachtraject Ι Startende Leerkracht Basisonderwijs Ι 17-06-2022 

Ik heb het Beeldcoachingstraject van begin tot eind als zeer positief ervaren. Ik heb veel nieuwe vaardigheden geleerd die ik tijdens mijn instructies en lessen toe kan passen. Ik ben binnen een positieve sfeer aan de slag gegaan met mijn eigen werkpunten/ontwikkeling en Roelie heeft mij hier goed bij ondersteund. Het reflecteren op jezelf via camerabeelden geeft je ontzettend veel zicht op je eigen lesgeven en laat je stilstaan bij dingen die je zelf misschien niet eens doorhebt!

Meester Maarten
Startende Leerkracht Basisonderwijs

Loopbaantraject Ι Horecamedewerker Ι 19-05-2022 

Ik wilde al een tijdje wat anders… Werken  in de horeca is best zwaar.

Zo kwam ik bij Roelie, spannend wat staat mij te wachten… maar het voelde gelijk heel goed en veilig. Roelie weet de juiste vragen te stellen die je aanzetten tot nadenken en doen.

Ik heb het ervaren als een verhelderend en inspirerende periode. Een mooie zoektocht naar de baan die bij mij past. Heb ik die baan gevonden? Ja ik werk nog steeds in de horeca maar in een leuk zaakje wat beter bij mij past. Verder ben ik begonnen met een studie… we zullen zien wat de toekomst mij brengt.

Marja
Horecamedewerker

Beeldcoachtraject Ι Intern Begeleider Speciaal Onderwijs Ι 19-04-2022 

Als intern begeleider ga je zo’n traject anders in dan als leerkracht. Van te voren had ik dan ook niet zoveel idee over welke kant het op zou gaan.

Toch heeft Roelie in het traject een aantal werkpunten en verbeterkansen weten vast te leggen. Door via de camera te kijken naar eigen handelen, kijk je op een andere manier naar jezelf. Alsof je buiten jezelf treedt en naast jezelf meeloopt. Hierdoor zie je zelf wat je doet en dit geeft voldoende tips om aan te kunnen werken.

Wat ik het mooist vind van dit traject is dat de focus ook ligt op alle dingen die je goed doet. Hieruit haal je je Tops. Dit geeft vaak weer handvatten voor de tips. Een zeer waardevol traject. Ik zou het graag nog een paar sessies langer hebben gedaan, omdat ik het idee had dat we nog niet uitgewerkt waren.

Roelie, bedankt voor de mooie beelden en waardevolle inzichten die ik daaruit heb gekregen.

Yvonne Kiewiet
Intern Begeleider

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 08-04-2022 

 

Ik heb het intakegesprek als positief ervaren. Roelie is een enthousiaste en toegankelijk persoon, waardoor het gemakkelijk was om met elkaar in gesprek te komen. Daarnaast kreeg ik tijdens de intake een duidelijk beeld van mijzelf, waar ik goed in ben en waar ik aan zou willen werken.

Roelie was duidelijk in haar verwachtingen en stond tegelijkertijd open voor inbreng vanuit mijzelf. Roelie probeerde zoveel mogelijk vanuit mij te halen en zo min mogelijk zelf in te vullen. Op de momenten waarop ik geen ideeën meer had, of niet wist op welke manieren ik het ook zou kunnen aanpassen, gebruikte Roelie haar expertise en ervaringen. Hierdoor werd het een eigen proces en niet het proces van de coach.

Ik ben veel bewuster geworden van de verschillende werkvormen en weet hoe ik dit kan toepassen in de les.

Nadat ik dit traject heb doorlopen, zou ik elke leerkracht een coach willen aanraden. Ook de leerkrachten die misschien het idee hebben dat dit niet noodzakelijk is, ik vind dat iedereen goed naar zichzelf moet kijken en aan zichzelf kan werken.

Aniek Bolz
Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 04-04-2022 

 

 

Zie niet wat je denkt te zien, maar zie wat er is!

Één van de quotes op de website van beeldcoach Roelie. En juist deze quote pakte mijn aandacht.
Roelie is de afgelopen periode drie keer wezen filmen bij mij in de groep. En wat heb ik dit als zeer prettig ervaren. Natuurlijk is het spannend om jezelf voor de camera terug te zien en doet het wat met je, maar juist dat is de kracht van Roelie. In de nabespreking is er voldoende tijd voor een goed gesprek over de beeldopnames.
Er komen tips en tops van beide kanten naar voren en de gesprekken die hieruit voort komen zijn zeer waardevol. Het mooie hieraan vond ik dat je de volgende dag de tips direct in de praktijk kon inzetten. Leerkracht gedrag is een groot onderdeel in de klas. Je bewust worden van wat je écht ziet en doet helpt je in het handelen als leerkracht.

 

Rochelle Kirindongo
Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

 

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 18-03-2022 

 

Roelie heeft mij veel tops laten zien. Dat is altijd fijn. Dat geeft je weer een positieve drive om zo door te gaan. De tips die ze mij gaf, kon ik goed gebruiken en het effect was zichtbaar.

Het is altijd goed om je bewust te blijven van je rol als leerkracht. Hoe krijg je elk kind zover dat ze groei maken in hun unieke ontwikkeling? Dat is het doel. Je zit vaak in een ‘vast patroon’. Je leert altijd wel iets om je gedrag als leerkracht te verbeteren. Zelfreflectie is voor iedereen goed.

Ik heb eerder een beeldcoach-training gevolgd. Ik had en heb er een positieve kijk op. Je leert altijd van de beelden van jezelf. Het is goed om je tops en tips te zien. En daarover in gesprek te gaan met een coach. Elke groep is anders, elk kind is anders. Om daarop te anticiperen is een sport. Een leuke interessante sport! Ik ga zeker zo door, met de tips die Roelie mij gaf. Ik zie het effect ook op de groep. Er is meer rust in de groep.

 

Gerlinde van Veen
Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

 

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht Speciaal Basisonderwijs Ι 16-03-2022 

 

Roelie is 3 keer in onze groep geweest om te filmen. In de nabespreking is er ruimte voor een goed gesprek. Het mooie van deze momenten is dat je je eigen handelen onder de loep neemt. Je ziet wat er goed gaat en dat is iets om trots op te zijn. Maar ook verbeterpunten of handelingen die door de jaren heen niet zoveel aandacht meer krijgen.

Het mooie van dit traject is dat je bewust wordt van die punten en dat je dit, terug in de klas, meteen weer kan inzetten.
Het heeft mij weer een frisse kijk om mijn functioneren voor de klas gegeven en geniet van mijn Tops en ga aan de slag met mijn Tips.

 

Mathilde Leerdam
Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

 

Beeldcoachtraject Ι Zij-instromer Speciaal Basisonderwijs Ι 26-10-2021 

 

De intake gaf gelijk aan waar ik aan wilde werken, wat er al goed ging en wat er beter kon. Het was een mooi startpunt. De open houding van Roelie was fijn.

De coach zorgde ervoor dat ik werkte aan de dingen die ik belangrijk vond (ook voor het behalen van mijn opleiding) en gaf goed inzicht in waar het beter kon. Door vragen te stellen liet zij mij zien hoe ik het anders kon aanpakken.

Door de Beeldcoaching is mijn ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. Mijn coach gaf mij inzicht in de aandachtspunten. Door kleine veranderingen in mijn gedrag, organisatie of planning lukte het mij om gelijk om mijn lessen te verbeteren.
In mijn situatie was het nodig dat ik zo snel mogelijk het EDI model in de vingers kreeg. Dat was me niet gelukt zonder de coaching van Roelie.

 

Nienke Koops – Slomp
Leerkracht Speciaal Basisonderwijs

 

Beeldcoachtraject Ι leerkracht basisonderwijs Ι 07-10-2021 

 

Ik zag het Beeldcoachingstraject als een kans om te onderzoeken of dit beroep bij mij past, of ik er in door wou ontwikkelen en hoe ik dat kon doen.

Door het traject heeft mijn mindset een grote omslag gemaakt: van een leerkracht die het gevoel heeft op een zijspoor te staan, naar een leerkracht die positief is, plezier heeft en weet waar hij de komende tijd aan wil werken en op welke manier. Wat dat betreft heeft dit traject mij heel veel opgeleverd.

Het coachingstraject heeft mij een aantal praktische handvaten opgeleverd op het gebied van klassenmanagement, voorspelbaarheid (leerkrachtgedrag) en reflecteren op eigen denken en handelen.

Ik denk dat elke startende leerkracht een coach als Roelie verdient, maar ook zeker nodig heeft. Ze leert de leerkracht reflecteren op eigen handelen en denken: ze brengt het goede en het positieve in beeld en komt met constructieve feedback om aan ontwikkelpunten te werken. Een boost voor moreel en zelfvertrouwen!

Ik heb Roelie’s coachingsaanpak als zeer prettig ervaren. Ze benadrukt de kracht van de leerkracht en denkt mee in mogelijkheden om te werken aan ontwikkelpunten.

Wessel Bantema
Leerkracht basisonderwijs

 

Beeldcoachtraject Ι Docent VSO Ι 05-07-2021 

 Via mijn school werd Beeldcoaching® aangeboden en daarbij heeft Roelie drie keer bij mij gefilmd in de klas. Ondanks ik het toch een beetje spannend vond, was het zeker leerzaam en het was een goede manier om te reflecteren op mijzelf.

Ik vond het interessant en leuk om gesprekken te hebben gevoerd met Roelie. Ook is het voor een docent goed om iemand je lessen te bekijken die wat verder van je weg staat in plaats van een collega. Dit maakt het net wat officiëler. Daarnaast vond ik het filmen zelf wel spannend en was niet altijd tevreden met wat ik zag maar ondanks dat ging ik na het gesprek altijd met een goed gevoel verder aan het werk.

Graag wil ik Roelie dan ook bedanken en ik hoop mij in de toekomst nog verder te mogen ontwikkelen in het onderwijs. Want praktijkles geven, vind ik nog steeds het allerleukste om te doen.

Ellen VSO De Atlas

 

Beeldcoachtraject Ι Docent VSO Ι 17-06-2021 

 

Ik vind het coachen met Beeldcoaching® erg waardevol omdat het ook je blinde vlekken in beeld brengt.
Door zelf te kijken naar de filmbeelden kijk je scherper naar jezelf en ontdek je punten waaraan je wilt werken.
De moeilijkheid bij de groepen die ik had was dat het allemaal individueel onderwijs was, maar ik heb zoveel mogelijk gezocht naar gezamenlijke activiteiten. Dit deed ik voor die tijd ook wel omdat ik het belangrijk vind in het kader van de groepsontwikkeling, maar nu heb ik ook verschillende werkvormen geïntroduceerd. Het maakt dat ik scherper keek naar wat ik deed en hoe ik dingen kon uitbouwen.
Mailcontact verliep soepel en snel.
De gesprekken waren positief en waarderend. Er wordt gereflecteerd vanuit de krachten en de mogelijkheden.

 

Docent VSO

Loopbaantraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 04-09-2020

 

Het was spannend om deze stap te zetten.
Jaren wikken en wegen en dan uiteindelijk toch gaan voor een traject.
De hoop, om helder te krijgen wat er verder mogelijk is voor mij. Een duidelijker beeld krijgen van een switch in de carrière. En de stille hoop, dat aan het eind van het traject daar ook wat zicht op is.
Het traject is zeer goed geweest om helder te krijgen wat mijn voorkeuren zijn, welke uitdagingen ik graag aan zou gaan.
Door middel van oefeningen erachter gekomen, wat sterke punten zijn, waar je tegenaan loopt. Vervolgens d.m.v. huiswerk achterhalen waar interesses liggen.
Fijne sturing.
Contact via app. Kort lijntje. Zeer prettig in contact.
Helaas mede door Corona is het geheel wat vertraagd. Nog geen duidelijke nieuwe stappen voor mij om te zetten, maar wel een mooi begin gemaakt met de oriëntatie. Daarnaast zeker helder gekregen, waar ik graag zou gaan werken of in ieder geval meer over zou willen gaan weten.

 

Mirjam Schreurs

Leerkracht basisonderwijs

Beeldcoaching Ι BMS Supportteam Ι 18-06-2020

Roelie Zijlstra wordt regelmatig ingezet om medewerkers van het BMS supportteam te coachen. Daarbij is geen opdracht gelijk. Zij verstaat de kunst van het maatwerk leveren.
Roelie stuurt aan op vertrouwen en een veilige situatie, waarna zij op heldere wijze van de medewerker de leer- ontwikkelpunten visueel d.m.v. video in kaart brengt. Zij stuurt daarbij als coach aan op de eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap van de medewerker.
Van het ontwikkelingsproces informeert de medewerker naar de leidinggevende. Na een aantal sessies wordt het proces afgesloten met een eindgesprek tussen Roelie, medewerker en opdrachtgever. We hebben mooie resultaten geboekt.
Roelie is een fijne professional om mee samen te werken.

 

Clemens van der Zwet

Directeur BMS Supportteam

Loopbaantraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 09-06-2020

Ik wilde al jaren iets anders, maar wat precies, dat bleef heel vaag en wisselde per kwartaal (soms per week of zelfs per dag). Via de loopbaaninspiratie-workshop kwam ik bij Roelie terecht. Dat voelde heel goed en dat gevoel werd bevestigd tijdens het intake gesprek. Dit traject wilde ik met Roelie wel aangaan.

Roelie heeft mij gedurende het traject op nieuwe ideeën gebracht en nieuwe inzichten gegeven. Het in kaart brengen van mijn eigen vaardigheden en talenten vond ik zeer waardevol. Eigenschappen waar ik me een beetje voor schaamde, die ik zeker niet als talent herkend had bij mezelf, werden ineens kwaliteiten. Als je jezelf wilt verkopen, moet je wel weten wat je waard bent. Het heeft mijn zelfvertrouwen een boost gegeven. Ondertussen kwam ik op LinkedIn persoonlijke verhalen tegen van leeftijdsgenoten die ook stappen hadden gezet nadat ze in zichzelf geïnvesteerd hadden. Dat bevestigde mij in hetgeen waar ik mee bezig was. Want soms voelt het een beetje egoïstisch om jezelf zo centraal te zetten tegen de achtergrond van een zeer onrustige wereld.

En uiteindelijk viel alles samen, gek en cliché tegelijk. Maar ik wist gewoon dat de keuze die ik gemaakt had de juiste was. Een soort intuïtieve keuze. Het voelt goed. Ik zet mezelf centraal en neem de leiding over mijn eigen keuzes. Dit overigens wel in goed overleg met mijn werkgever. De komende jaren zullen druk en heftig worden, maar dat heb ik er graag voor over. Ik weet eindelijk wat ik wil en heb weer een doel om naartoe te werken!

Leerkracht basisonderwijs vervangerspool & student Sociologie (36)

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 05-03-2020

In het begin vond ik het erg lastig om gefilmd te worden. Toen ik deze gedachten en gevoelens wat meer los kon laten, realiseerde ik me dat hoe lastig het soms ook was ( ik schaamde me bij het terugkijken ervan), het erg goed is om te doen. Ik heb erg veel geleerd en nog.

Het gekke is, nu het traject is afgerond, ik op een heel belangrijk punt ben aanbeland. Dat is “minder hoge eisen stellen aan de kinderen”. Dit heeft grote gevolgen.

Het traject heeft iets in beweging gezet.

Ik blijf me bewust van mijn leerkrachtengedrag en de effecten hiervan. Sommige dingen gaan landen! Zoals “(te) hoge eisen stellen aan de kinderen”. Dit had ik niet meteen als werkpunt maar heb inmiddels ervaren hoe het is om de lat te hoog te hebben en hoe het is als je de lat lager legt. Wat een verschil in effecten! Hier ben ik vooral mee bezig in de klas, om de lat lager te leggen.

Dit traject zorgt voor het bewust blijven van je leerkrachtengedrag en de consequenties daarvan. Ik heb het gevoel alsof ik er nog midden in zit, het heeft iets in gang gezet en is dus eigenlijk ook niet gestopt.

Bedankt dat je me zoveel gegeven hebt.

Leerkracht basisonderwijs, groep 3/4

Loopbaantraject Ι Docent VSO Ι 30-01-2020

Begin 2019 was ik erg zoekend naar welke baan bij mij zou passen. Na 10 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben was ik toe aan een andere uitdaging. Ik had de stap naar VSO De Atlas gemaakt, maar had daar nog niet de taken waar ik gelukkig van werd.
In maart 2019 werd mij het loopbaantraject aangeboden, omdat ik niet wist welke kant ik graag op wilde. Wat zijn mijn kwaliteiten, welke baan past bij mij en vooral waar word ik gelukkig van?
Ik heb het traject met beide handen aangegrepen. Dit was mijn kans om onder goede begeleiding een pad te gaan bewandelen, zodat mijn loopbaan voor mij duidelijk zou worden.
Door goede opdrachten en kritische vragen kwamen we er al snel achter dat het onderwijs mijn passie is. Het lesgeven vind ik fantastisch en de leerlingen geven me energie. Mijn kwaliteiten werden uitgelicht en dit kon ik gelijk toepassen in de praktijk. Super fijn!
Door het loopbaantraject weet ik waar mijn kwaliteiten liggen. Kan ik zelfverzekerd een sollicitatiegesprek voeren en weet ik welke kant ik op wil met mijn loopbaan. Ik weet weer waar ik gelukkig van word! Ik ga weer elke dag met plezier aan het werk!

Maureen Hannisse (32)

Loopbaantraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 20-01-2020

Ik leerde het Loopbaantraject kennen via een studiedag en ik was direct enthousiast. Een paar weken later ben ik naar de informatieavond Loopbaantraject gegaan en daar heb ik besloten om het traject te gaan volgen.
De oefeningen waren interactief en afwisselend. Sommige oefeningen lagen buiten mijn comfort gebied, waardoor ik me ongemakkelijk begon te voelen. Hier greep de coach goed in door middel van het geven van praktijkvoorbeelden of door te vertellen uit eigen ervaringen. Hierdoor kreeg ik het vertrouwen om door te zetten en voelde ik me meer op mijn gemak.
Elke bijeenkomst bracht weer iets nieuws bij me teweeg en gaf me weer energie en daadkracht. Ik voelde me steeds weer gesterkt in mijn kwaliteiten en passie.
Halverwege het traject was ik ervan overtuigd dat het coachen van kinderen bij me past en heb ik concrete stappen ondernomen om kindercoach te worden.
Als ik klaar ben met de opleiding hoop ik naast mijn huidige baan als leerkracht ook te werken als kindercoach.

Karin Verduijn-Kuntze (50), kindercoach

Beeldcoachtraject Ι Startende leerkracht basisonderwijs Ι 13-12-2019 

Via mijn school werd beeldcoaching aangeboden. Roelie kwam bij iedereen coachen om zo de didactische vaardigheden van de leerkrachten te verbeteren. Eerst leek het mij een beetje overbodig omdat ik net van de pabo kwam. Hier had ik veel met video begeleiding gewerkt.
Toch vond ik een mooie manier om de beeldcoaching te koppelen aan mij leerdoel. Het geven van een goede EDI les. In de video zag ik welke fases van de EDI les al doorlopen werden.
Ook zag Roelie nog veel meer mooie momenten. Het was leuk om dingen van mezelf te ontdekken die goed gingen. In mijn lessen zag ik ook verbeterpunten, samen met Roelie bedacht ik ideeën hoe ik hier aan kon werken.
De ontspannen manier van werken sprak mij vooral aan. Ik heb de sessies als zeer prettig ervaren.

Startende leerkracht basisonderwijs

 Loopbaantraject Ι student Ι 06-11-2019 

 

Mijn vriendin gaf mij de tip om met dit traject te starten. Ik was al een tijdje afgestudeerd en liep een beetje vast in het zoeken naar een baan. Dit had meerdere redenen, ik had een groot deel van mijn leven ingericht als taxichauffeur, ik wist niet goed welke richting ik uit wilde en ik vond het lastig om de discipline op te brengen om hier tijd in te investeren.

Tijdens de intake geeft Roelie een duidelijk beeld van het traject, met een goed overzicht van de sessies en het huiswerk. Daarnaast is er gelijk duidelijkheid over de kosten en worden er opties besproken.

Roelie heeft een hele persoonlijke aanpak. Iedereen is anders en ik ben er natuurlijk niet bij hoe ze andere mensen begeleidt. Wat ik wel merkte is dat Roelie zich aanpaste aan mij en daardoor voelde ik me vertrouwd om het achterste van mijn tong te laten zien. Dit vind  ik een ontzettend goede eigenschap.

Roelie wist goed tot me te komen, ik voelde me vanaf het begin al vertrouwd genoeg om het achterste van mijn tong te laten zien, ik ging dan ook zonder enige tegenzin naar de sessies toe.

De gesprekken hebben mij veel gebracht. Het belangrijkste is denk ik wel dat je er mee bezig bent, je hebt een stok achter de deur om hier met je gedachtes bij te zijn. Er is veel ruimte voor zelfontplooiing en dit wordt op een leuke manier (soms zelfs in spelvorm) gedaan. Als je tegen dingen aanloopt is daar veel ruimte voor en probeert Roelie je nieuwe inzichten te geven die je zouden kunnen helpen om dingen anders aan te pakken. Hiernaast is er huiswerk, naar mijn mening zou dit tussen sommige sessies nog wel wat meer kunnen zijn. Roelie heeft mij een map gegeven, hier kan nog wel een kleine verbetering in. Dit kan door de map gelijk in de eerste sessie te geven, alle formulieren geperforeerd aan te leveren en misschien zelfs al tabbladen aanleveren die de verschillende aspecten van het traject categoriseren. Ik kan van mijzelf nog wel eens een rommelkont zijn, dit zou me hebben kunnen helpen om alle stukken van het traject overzichtelijk te kunnen bewaren.

In mijn geval ben ik nu in het bezit van een nieuwe baan. Iets wat aan het begin van alle sessies nog een abstract begrip was, is nu zo concreet als maar kan.

De evaluatie van het traject is natuurlijk goed. Roelie wil zichzelf duidelijk blijven verbeteren om haar kwaliteit hoog te houden.

Ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar voor mij was dit traject een goede investering in mezelf. Roelie weet je te mobiliseren en geeft je goede handvaten voor het nemen van een spannende vervolgstap in je loopbaan.

Voor de rest: Roelie was flexibel met het plannen van afspraken, de setting van het gesprek was altijd prima, ze hield me scherp door soms kleine reminders te sturen via WhatsApp.

Ik kan wel concluderen dat het voor mij een zeer goed traject is geweest, Roelie heeft mij serieus genomen met een positieve en persoonlijke aanpak. Ik kan dan ook nog spreken van een geweldig resultaat, een week voor de evaluatie ben ik aangenomen bij een totaal nieuw bedrijf! Ik heb ontzettend veel zin om hier aan de slag te gaan en heb me tijdens de sollicitatie gesterkt gevoeld door Roelie haar coaching!

Bauke (27), planner/projectmanager bij evenementenbureau

Beeldcoachtraject Ι Sportdocent VSO Ι 03-10-2019 

 

Een prima en fijn voorgesprek gehad waarin goed naar voren kwam wat het doel was en hoe we dat doel gingen bereiken. Het is super leerzaam om jezelf te zien lesgeven, er zijn altijd tips en tops in een les waar je veel van kan leren.
Vooral het daadwerkelijk zien wat je doet “helpt”. Je weet van jezelf hoe je bent en doet als leerkracht maar jezelf zien is een voorwaarde om (nog meer) te leren.
Na de 3 “sessies” nog kritischer naar mezelf leren kijken, veel gezien en geleerd!
Goede vragen die je meteen aanzetten tot nadenken over je eigen functioneren en handelen.

 

Tom (36), Sportdocent VSO

Beeldcoachtraject Ι Leerkracht basisonderwijs Ι 04-09-2019 

Vooraf zag ik wat tegen de Beeldcoaching op, vanwege het filmen.
De intake viel me echter ontzettend mee en ik heb een goed gesprek gehad. Na een aantal keren viel het filmen me al bijna niet meer op.
De beelden gaven duidelijk aan waar en hoe ik ergens aan kon werken om rust en structuur in mijn groep te brengen. De tips en adviezen die ik hiervoor kreeg, waren concreet en opbouwend. Het was prettig om te zien wat de tips en aanpak voor gevolg hadden op mijn lesgeven.

Het resultaat was zichtbaar in de groep. Terugkijkend op de lessen die ik gegeven had, waren de kleine stappen in klassenmanagement ontzettend belangrijk. Kleine dingen zoals: om je houding denken, je stemgebruik en consequent zijn.

Het traject heb ik zeer prettig gevonden. Ik voelde me gehoord en gezien. Het bood steun en geruststelling voor een beginnende leerkracht. Ik kijk tevreden terug op het traject.

Leerkracht basisonderwijs groep 3

Loopbaantraject Ι Gastouder Ι 20-05-2019 

 

Ik kwam bij Roelie voor een oriënterend gesprek. Bij Roelie vond ik een luisterend oor en voelde ik mij op mijn gemak. Dit was wat ik op dat moment echt nodig had.
Roelie haar communicatie is positief, ik kwam er altijd met een gevoel van; ik kan het, weer vandaan. Ze zegt ook wat mij remt en waar ik op moet letten.
Ik heb zeker meer duidelijkheid gekregen in wie ik ben.

Ik heb het traject als leerzaam ervaren. Roelie is een eerlijk en open persoon en luistert naar je. Ze geeft een juiste feedback. Ze is ook goed bereikbaar en geeft snel een reactie als je haar nodig hebt.
Na een burn out, zie je weinig positieve elementen in je leven. In het begin keek ik er een beetje huiverig tegen aan, ik had het gevoel dat ik te vroeg begon met het traject. Toch heeft Roelie mij weer handvaten gegeven en laten zien dat ik vele talenten heb. Ik ben er nog niet, maar dat komt wel goed. De ideeën zijn er en mijn mindset groeit in positieve zin.

Sybrig, eigenaar van Sinteraasje

 Beeldcoachtraject Ι leerkracht basisonderwijs Ι 20-05-2019 

 

Ik heb de afgelopen periode een Beeldcoachingstraject met leerKRACHTcoach Roelie doorlopen.

Deze periode heb ik als prettig en intensief ervaren. Roelie heeft gemaakt dat ik (nog) bewuster om kan gaan met mijn eigen vaardigheden/kwaliteiten/talenten.

Ik kan haar van harte aanbevelen! Een coach die mij als leerkracht weer in mijn Kracht heeft gezet!
Dank, Roelie!

Francisca

 Beeldcoachtraject Ι leerkracht basisonderwijs Ι 30-11-2018 

Met de intake was meteen duidelijk dat ik mijn eigen doelen mocht bepalen. Voor mij waardevoller dan opgelegde doelen zouden zijn geweest.

Alhoewel ik er eerst niet veel zin in had omdat ik het gevoel had dit te moeten doen, ben ik nu erg blij met de gekregen kans. Een soort reset binnen mijn eigen leerkrachten gedrag.

Gesprekken met Roelie waren open en positief. Niets werd opgelegd.

Roelie was onopvallend aanwezig tijdens het filmen in de klas en gaf goede opbouwende kritiek in de nagesprekken.

Roelie weet waar ze het over heeft. Komt zelf uit de praktijk.

Alles kon open en eerlijk worden besproken. Roelie was ook via de mail altijd te bereiken.

Door Roelie heb ik het vertrouwen in mezelf terug en kan ik op een positieve manier naar de toekomst kijken. Het plezier in mijn werk is helemaal terug.

Fijn dat het traject is afgesloten in een driegesprek met directie.

Ik geloof weer in mezelf.

Roelie, blijf doen zoals je doet. Mocht ik nog eens vastlopen dan weet ik je te vinden.

leerkracht basisonderwijs

 Beeldcoachtraject Ι leerkracht basisonderwijs Ι 19-09-2018 

De intake was een prima gesprek . Voor mij was het helder wat ik kon verwachten.

Ik heb prima feedback ontvangen over de opnames. Niet alleen verbeterpunten maar ook positieve punten kwamen aan de orde.

Roelie is prettig in omgang. Door de manier van communiceren vatte ik de verbeterpunten niet op als kritiek, maar als een positieve duw in de juiste richting.

Gezien de 2 x dat er opnames gemaakt zijn,  ben ik tevreden over het resultaat.  Na de eerste opname kreeg ik bruikbare tips de kleur keuze van mijn kleding, houding e.d. Deze heb ik daarna toegepast, e.e.a. was terug te zien bij de tweede opname met een positief resultaat.

Helaas heb ik door wisseling van werkgever maar 2 sessies kunnen doen, maar een langer traject is zeker nuttig.

Roelie weet waar ze over praat en het is prettig om iemand te hebben die niet tot de eigen organisatie behoort.  Zij communiceert inhoudelijk alleen met de leerkracht tijdens het traject.

leerkracht basisonderwijs, vervangerspool

 Beeldcoachtraject Ι leerkracht basisonderwijs Ι 29-08-2018 

Roelie had gelijk wel door waar ik mee zat en wat er speelde. Ik kon open en eerlijk tegen Roelie zijn.

Concreet toespitsen op bepaalde situaties/ handelen bij het beeldcoachen helpt het om het klein en tastbaar te houden en om gelijk aan de slag te gaan.

Tegelijkertijd is het fijn om af en toe even in grote lijnen te praten.

Roelie was duidelijk, maar ook open en communiceert met een positieve inslag.

Doordat we werken met concrete doelen en tussendoelen, kun je mooi afvinken. Dit voelt goed.

Fijn dat er een mogelijkheid is om het eventueel een vervolg te geven.

Roelie ziet wat iemand nodig heeft en straalt vertrouwen uit.

leerkracht basisonderwijs, groep 4

Loopbaantraject Ι voormalig leerkracht basisonderwijs Ι 18-06-2018 

Sinds een aantal maanden krijg ik loopbaanbegeleiding van Roelie Zijlstra van LeerKRACHTcoach.
Zij geeft mij inzicht in mijn eigen kwaliteiten en struikelblokken en samen komen we tot veel nieuwe inzichten. Roelie denkt goed met mij mee en samen kiezen we een aanpak die bij mij past. Met behulp van de handvatten die ik van Roelie heb gekregen, ben ik gaan solliciteren. En sinds een aantal weken heb ik een nieuwe baan gevonden waar ik erg blij mee ben. Iedereen die vastloopt in zijn of haar werk zou ik aanraden om bij Roelie een traject op te starten.
Heel leerzaam!

Gineke (30), voormalig leerkracht basisonderwijs

Loopbaantraject Ι leerkracht basisonderwijs Ι 13-12-2017

De afgelopen maanden heb ik een zeer fijn loopbaantraject als onderwijzer bij Roelie mogen doen. Het was een fijn coachingstraject.

Roelie is een open, enthousiaste, vriendelijke en vooral begripvol persoon.

Door samen te kijken waar ik op dit moment sta en vooral ook waarom (verleden/heden/toekomst), wat mijn kwaliteiten zijn en wat ik op dit moment met mijn kwaliteiten doe.

Eyeopeners!

Het traject heeft mij duidelijk laten zien wat mijn kwaliteiten zijn en ook vooral de zekerheid gegeven dat ik die kwaliteiten bezit.
Nu er nog wat mee doen…, maar dat gaat goed komen. Ook kan ik altijd weer even terugvallen op Roelie.

Het is een fijne samenwerking die ik iedereen gun, ook al zit je niet in het onderwijs, voor één ieder is het belangrijk om bewust naar zichzelf te kijken.

Roelie bedankt voor het fijne traject en ga zo door!

Esther (30), leerkracht basisonderwijs

Loopbaantraject Ι    Accountmanager Ι 31-08-2016 

Er was een duidelijke intake. De verwachtingen van beide partijen zijn duidelijk gesteld.
Roelie heeft mij goed in laten zien dat het mijn eigen proces is waar ik aan moet werken.

Een persoonlijke aanpak met  goede afwisseling tussen de verschillende media.

Het proces is nog niet klaar maar Ik heb zeer goed inzicht gekregen in mijn kunnen en willen.

Ik ben geen leerkracht, toch zou ik mij goed in kunnen denken dat Roelie leerkrachten die moeilijkheden met hun werk dan wel persoonlijke ontwikkeling zeer goed zou kunnen bijstaan in hun leerproces.

Ik ben zeer tevreden geweest over de afwisselende opdrachten, de persoonlijke benadering en de persoonlijke ontwikkeling die ik daardoor gehad heb.

Mede door de nieuwe inzichten heb ik nu een nieuwe baan!

René (39), trainer

 

 

 

René (39), trainer

Beeldcoach-traject:

Roelie is een hele rustige, warme persoonlijkheid waardoor je je meteen bij haar op je gemak voelt. Ze weet je goed op je gemak te stellen.
Heel fijn dat je de beelden eerst zelf een week mag bekijken alvorens ze met de coach te bespreken. Daardoor ben je al goed vertrouwd met de beelden.
Van tevoren is duidelijk verteld hoe één en ander zou verlopen. Er was een hulpvraag van mijn kant (actie – reactie tussen leerkracht en leerling) en de coach speelde daar goed op in.
Coach geeft veel complimenten en opbouwende kritiek, daardoor wordt je enthousiast om met haar tips en ideeën aan de slag te gaan en krijg je energie!!
Door de goede communicatie was me allemaal duidelijk hoe het beeldcoachtraject zou verlopen.
Roelie is een hele inspirerende coach, ik kan haar bij iedereen aanbevelen voor beeldcoaching!
De coach en het coaching traject krijgen van mij een dikke 9!

Leerkracht groep 7/8

tevens locatieaanpreekpunt

Beeldcoach-traject:

Rondom de leerling die centraal stond in mijn hulpvraag is een traject uitgestippeld m.b.v. een psycholoog van een externe organisatie, de orthopedagoog die verbonden is aan de school, ouders en leerkrachten. Het is goed om zelf terug te zien wat het effect is van een nauwe samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij deze leerling.
Voor mij zelf was het heel fijn om letterlijk te zien hoe het ging. De beelden hebben me in positieve zin verrast. Het geeft energie als je ontdekt dat je al een heel eind op de goede weg zit.
Ik denk dat een buitenstaander soms dingen beter aan de kaak kan stellen, dan een collega waar je al jaren mee werkt. Een insider heeft altijd voorkennis. De kracht van een buitenstaander kan zijn dat hij die niet heeft. Die zal andere waarnemingen doen.
Ik vind dat Roelie er goede stukken film uitpakte bij mij, waar ik ook echt iets mee kon. Ze had ook goede vragen, liet me nadenken over mijn eigen handelen.

IB'er

tevens leerkracht groep 1/2

Beeldcoach-traject:

Ik ben tevreden over het resultaat wat we hebben behaald. Roelie heeft me laten inzien dat je er ook op een andere manier naar zien kan, anders denken. Samen naar de problemen van de leerling kijken en zoeken naar oplossingen.
Ik kan het iedereen aanraden, je ziet er zo toch anders naar. En samen kun je oplossingen zoeken voor een plan van aanpak. (Ook al is het soms erg confronterend om jezelf op beeld te zien). Maar je leert hier ook weer van.

Leerkracht groep 1/2

Beeldcoach-traject:

Ik ben heel tevreden over het behaalde resultaat.
Roelie gaf heel duidelijke feedback (zowel mondeling als schriftelijk) op mijn leervraag omtrent het zo effectief mogelijk instructie geven aan de combinatiegroep 3 en 4 met veel verschillende niveaus.
Met de Tip fragmenten kun je direct aan de slag.
De afronding van het coachingstraject bestond uit een gesprek waarin we mijn kijkwijzer en die van Roelie besproken hebben.
Ik heb dit ervaren als een prettig gesprek .
Met de tipfragmenten van Roelie ga ik aan de slag.
Ik heb geen ervaring met andere coaches maar zou Roelie beslist aanbevelen bij andere leerkrachten.
Roelie weet waarover ze praat omdat ze zelf ook uit de praktijk komt.

Leerkracht groep 3/4

Beeldcoach-traject:

Tijdens de gesprekken werd er op verschillende manieren gewerkt.  Voldoende variatie tijdens de gesprekken sprak mij aan. De kaartjes, het woordweb maken, de video, de “huiswerkopdrachten”. Op deze manier werd ik meer bewust van mezelf.

Er werd op een open manier met elkaar gecommuniceerd, er was voldoende ruimte voor mij om een toelichting te geven. Er werd ook goed doorgevraagd om tot een goede richting te komen.

Het waren positieve gesprekken.

Ik heb het als prettig ervaren door alles goed besproken te hebben en dat er tijd werd genomen voor wat ik nu als echt belangrijk ervaar. Om zo hier meer verdieping aan te kunnen geven.

Ik vond het een fijne manier van samenwerken en ben op deze manier weer uitgedaagd om met veel plezier met mijn werk verder te gaan. Tevens om te kijken waar ik me verder in kan ontwikkelen.

Wat ik als erg belangrijk heb ervaren is dat je echt naar jezelf gaat kijken en wat je nu echt wilt doen/uitvoeren.

De manier om er te komen werd op een wisselende manier gedaan.

Ik ben erg positief over de werkwijze!!

Leerkracht groep 1/2

Beeldcoach-traject:

Gekozen aanpak door terugwijzing op een eerder gevoerd gesprek en dit nu aan de hand van illustraties weer te geven, getuigt van  betrokkenheid van de coach en heb ik als zeer goed ervaren.

En uiteenzetten van je talent door middel van mind-map en stappenplan is overzichtelijk.

Doortastende manier van communiceren maar op een positieve manier.

Laat je in je waarde maar dringt ook diep door in de kern van je talent.

Ben zeer tevreden en biedt mij eventueel de mogelijkheid om mijn eigen talent verder te ontwikkelen.

Hier ook zeer tevreden over. De afronding van het coachingstraject betekent voor mij het eventueel opzetten van een nieuw project.

Voor leerkrachten die ook twijfelen over hun kunnen is deze coach bedreven in haar motivatie om je over de streep te trekken.

Ik heb deze gesprekken als zeer waardevol ervaren!

Leerkracht groep 3/4

Beeldcoach-traject:

Beginsituatie en hulpvraag zijn goed vastgesteld. Verloop van het traject is besproken.
Communicatie richting ouders is besproken.

De coach werkt gericht aan de hulpvraag en is duidelijk in de communicatie.
Er is een duidelijke lijn uitgezet met goed op te volgen vervolgstappen voor de leerkracht om het kind verder te begeleiden.

Het gebruik maken van beelden om meer inzicht in het gedrag bij het kind teweeg te brengen, sloot goed aan bij de belevingswereld.

De coach stelt gerichte vragen en leert je anders te kijken naar het gedrag van het kind en je leerkrachtgedrag.

Duidelijke gesprekken n.a.v. de gemaakte beelden. Gericht op het positieve.

De communicatie verliep vlot, goed bereikbaar via mail en app, altijd een snelle reactie.

Er zijn goede nabesprekingen geweest en er is een duidelijk positieve verandering waar te nemen.

Ik heb meer inzicht gekregen in het gedrag van het kind en hoe ik hier op kan reageren.

 

 

Leerkracht groep 5/6