Visie

Kwaliteit van onderwijs staat en valt met de leerkracht voor de klas.
LeerKRACHTcoach zet in op de competenties van de leerkracht.schipper

Competenties:

  • vaardigheden = kunnen
  • kennis = weten
  • persoonlijke eigenschappen = zijn
  • motivatie = willen

LeerKRACHTcoach laat leerkrachten ontdekken waar hun kracht, kwaliteiten, vaardigheden, kennis, motivatie, persoonlijke eigenschappen (competenties) liggen.
Door de dialoog aan te gaan worden de competenties van de docent/leerkracht in beweging gezet.

Deze coachingsgesprekken worden doorgaans als zeer activerend en inspirerend beschouwd. Op deze manier blijft de leerkracht/docent zichzelf uitdagen en in beweging/ontwikkeling.
Leerkrachten/docenten hebben dikwijls oog voor talent bij hun leerlingen/studenten. Maar wat zijn eigenlijk de talenten van de leerkacht/docent? En hoe kun je deze optimaal benutten?
LeerKRACHTcoach werkt op maat. Tijdens een intake-gesprek brengen we uw situatie in kaart, zodat we meteen gericht aan de slag kunnen.

‘Leerprestaties van leerlingen worden voor 67% door de docent bepaald – vaardige docenten zorgen dus voor goede leerprestaties’
* Bron: Robert Marzano | Wat werkt op school

Missie

Ieder kind verdient een sprankelende, inspirerende,  enthousiaste, energieke en competente leerkracht!

Door middel van (Beeld)coaching laten we leerkrachten met een frisse blik naar zichzelf kijken. Ze kunnen eerlijk en onbevooroordeeld zelf zien wat er werkt en wat er niet werkt. In de dialoog met LeerKRACHTcoach maken we ontwikkelkansen inzichtelijk, zodat de leerkracht zelf de regie neemt, geactiveerd wordt en zich verder kan ontwikkelen.

Kracht

De KRACHT van LeerKRACHTcoach is de persoonlijke aandacht voor de leerkracht. LeerKRACHTcoach bouwt een band op met de leerkracht. Daarbij is het onze KRACHT dat we betrokken zijn en tevens een praktische insteek hebben.