Wat is Beeldcoaching ?

Coaching voor (onderwijs)professionals

Beeldcoaching is een vorm van coaching voor (onderwijs)professionals (leerkrachten, workshopleiders, trainers, (sport)coaches, bedrijven) aan de hand van beelden.
Professionalisering, deskundigheidsbevordering en het maken van een kwaliteitsslag is daarbij het doel.
LeerKRACHTcoach begeleidt en werkt samen met de coachee op basis van vertrouwen en veiligheid.
De leerKRACHTcoach is betrokken bij de situatie en kijkt met de coachee mee.

Door middel van Beeldcoaching leert de coachee reflecteren, krijgt hij/zij inzicht in eigen handelen en gaat actief werken aan zijn/haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Daarbij gaat LeerKRACHTcoach altijd uit van de kwaliteiten/talenten van de coachee.

Waarom werken met beelden?

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Beelden nodigen direct uit tot zelfreflectie en dialoog.
Door middel van verschillende methoden worden eigen kwaliteiten en talenten van de coachee ingezet om tot ontwikkeling te komen.
Belangrijk daarbij is dat de coachee zelf eigenaar blijft van zijn/haar leerproces. De leerKRACHTcoach treedt daarbij op als procesbegeleider.

|

Activerend Begeleiden = Zelfregie + Empowerment!

Tijdspad

Intake

Tijdens de intake gaan we in gesprek de coachee. Daarbij zullen we gezamenlijk de situatie en de behoefte van de coachee zo helder mogelijk in kaart brengen.

Filmen

LeerKRACHTcoach komt 20 min. (gericht op de behoefte) filmen.
De beelden worden aan coachee overhandigd. De coachee bekijkt de beelden gericht aan de hand van een kijkwijzer en bereidt het coachingsgesprek op deze manier voor.

De Leerkrachtcoach analyseert de beelden voorafgaand van het coachingsgesprek en maakt daarbij een micro-analyse.

Coachingsgesprek

De LeerKRACHTcoach gaat in gesprek met de coachee aan de hand van de beelden.
Tijdens deze coachingsgesprekken leert de coachee zelf een micro-analyse te maken.
Veelal ontstaat tijdens deze gesprekken een proces waarin de coachee in beweging wordt gezet.
Naar aanleiding van deze ontwikkeling gaat de coachee hiermee oefenen in zijn dagelijkse praktijk. Na een aantal weken komt de LeerKRACHTcoach wederom filmen om te kijken of er een verandering heeft plaatsgevonden.
Afhankelijk van de behoefte/vraag/ontwikkeling van de coachee kan dit proces een aantal keren herhaald worden.

 

traject

Roelie Zijlstra

Roelie Zijlstra

LeerKRACHTcoach

Ja, ik wil meer weten over beeldcoaching

Akkoord

9 + 2 =