Startersprogramma

Hèt programma voor starters en zij-instromers in het onderwijs!

Een kwart van de startende leerkrachten in het basisonderwijs verlaat binnen vijf jaar het onderwijs. Dat is jammer, want startende leraren zijn meetstal heel enthousiast en zitten vol met goede ideeën.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze groep enthousiast te maken en te houden voor het vak van leerkracht? Uit diverse onderzoeken is gebleken dat goede begeleiding van startende leraren essentieel is.

Daarom biedt LeerKRACHTcoach het startersprogramma aan.

 

Startersprogramma LeerKRACHTcoach

Het LeerKRACHTcoach-startersprogramma bestaat uit:

  • Een zelfscan (in te vullen door de startende leerkracht of leidinggevende): hierdoor krijgt hij goed inzicht in waar hij/zij staat in zijn professionele ontwikkeling
  • 4x individuele & professionele (Beeld)coaching-on-the-job
  • 5 x intervisie- & leerwerkplaatsen met alle starters van de organisatie: uitwisseling, met en van elkaar leren en diverse leervragen/onderwerpen aansluitend bij de behoefte komen aan bod
  • Literatuur (didactiek, klassenmanagement, relatie van de leraar met de klas, continue professionele ontwikkeling, Korthagen & Lagerwerf)
  • Na afloop opnieuw de zelfscan, zodat de startende leerkrachten hun groei zichtbaar kunnen maken

Wat betreft de financiering van dit traject, verwijs ik u graag naar de website van Poraad.

 

Winst

Goede begeleiding bevordert niet alleen een vliegende start voor de startende leerkracht, in de literatuur worden meer effecten beschreven. Zo zorgt goede begeleiding ervoor dat startende leerkrachten een sterk zelfbeeld ontwikkelen, ze consistent worden in het beleid en procedures en ze een grotere focus tonen op de doelen die ze in de klas willen bereiken. Dit alles resulteert in meer zelfvertrouwen, zodat hun vermogen om te groeien toeneemt en ze betere prestaties leveren.

 

Ja, ik wil meer weten over het Startersprogramma

Akkoord

11 + 12 =

Over LeerKRACHTcoach

LeerKRACHTcoach is een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het coachen van onderwijsprofessionals.

Enerzijds coacht LeerKRACHTcoach leerkrachten/docenten met een bepaalde ontwikkelingsvraag binnen hun klassensituatie d.m.v. Beeldcoaching. Anderzijds coacht LeerKRACHTcoach (onderwijs)professionals die een nieuwe stap in hun loopbaan willen maken. LeerKRACHTcoach biedt hierin 3 programma’s:

*Het LeerKRACHTcoach-Excelleren-voor-de-klas programma

*Het LeerKRACHTcoach Stay-or-Go programma

*Het LeerKRACHTcoach in-5-stappen-naar-je-droombaan programma